MẶT BẰNG THIẾT KẾ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
Chung cư Hoa Sen được thiết kế gồm một khối - chia làm 2 Block A và B.

MAT BANG TANG 2

+ Thiết kế căn hộ 2 Phòng ngủ can-ho-hoa-sen-quan11-loai B(1)
Thiết kế căn hộ 63.43m2 dạng 2D (Mã căn từ A2 - A7, B2 - B7)
can ho 3D
Thiết kế căn hộ 63.43m2 dạng 3D ((Mã căn từ A2 - A7, B2 - B7)
can-ho-hoa-sen-loai A(1)
Thiết kế căn hộ 71.28m2 - Dạng 2D (Mã căn A1 và B1)
can-a
Thiết kế căn hộ 71.28m2 - Dạng 3D(Mã căn A1 và B1)
+ Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ can-ho-hoa-sen-loai C(1)
Thiết kế căn hộ 94.52m2 - Dạng 2D (Mã căn A8)
can-c
Thiết kế căn hộ 94.52m2 - Dạng 3D (Mã căn A8)

Đăng nhận xét